Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä: Uuraisten Liikenne Ky, Häkintie 43, 41230 Uurainen
p. 014-811132

Y-tunnus 0283054-2

Keräämme henkilötietoja:

Rekisteröidyn tilaamien palveluiden laskutus- ja maksutietojen,
tarjouspyynnön, asiakaspalautteen ja löytötavaratiedustelun yhteydessä sekä muusta
aiheesta tehdyn yhteydenoton yhteydessä.
Henkilötietoja saamme myös Matkahuollolta lipun oston yhteydessä.

Yleisimmät kerättävät tiedot:

Etu- ja sukunimi, kotiosoite ja puhelinnumero,sähköpostiosoite ja tarvittaessa syntymäaika.

Henkilötietojen säilyttämisaika:

Henkilötietoja säilytetään kunnes asiakkaan ja yrityksemme välinen asiakassuhde on päättynyt.
Kirjanpitoon mahdollisesti tallentuvat henkilötiedot säilytetään kirjanpitolain
mukaan vähintään kuuden vuoden ajan tilikauden päättymisestä.
Sivustomme käyttää evästeitä, mutta ne poistuvat automaattisesti istunnon
päätyttyä.

Halutessasi lisätietoja kerätyistä henkilötiedoista ota yhteyttä yritykseemme.

UURAISTEN LIIKENNE KY
Tietosuojavastaava
uuraistenliikenne@uuraistenliikenne.fi